Koop en verkoop de leukste kinderspullen
PRIVACY POLICY  FamFam.nl
d.d. 24-12-2022
 
Wij zijn FamFam.nl. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor het gebruik van onze website www.FamFam.nl (“Website”) hebben we bepaalde persoonsgegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op de Website. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG").
 
De definities gebruikt in de algemene voorwaarden van FamFam (klik hier voor de algemene voorwaarden) zijn hier van overeenkomstige toepassing.
 
Jonger dan 18 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.
 
Persoonsgegevens
Om onze Website aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.
 
Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals:
 
-       wanneer je onze Website bezoekt, 
-       een account aanmaakt op onze Website,
-       gebruik maakt van de verschillende opties op de Website (denk aan het plaatsen van advertenties, de chat functie, informatieformulier e.d.), en/ of
-       als je contact met ons opneemt. 
 
Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via dit privacy statement.  Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.
 
Wij zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Welke gegevens verzamelen wij?
Om gebruik te maken van onze Website hebben wij de volgende
gegevens van jou nodig:
 
• Je naam
• Je adresgegevens
• Je bankrekeninggegevens (in het geval je een Advertentie plaatst om een item te verkopen)
• Je e-mailadres
• Je IP-adres
• Je telefoonnummer (optioneel – dan kunnen we een bericht sturen er een update is)
• Een foto waar je herkenbaar op staat (optioneel)
We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website of App gebruikt, zoals:
• De naam van de browser die je gebruikt
• Het besturingssysteem dat je gebruikt
 
Wat doen we met deze gegevens?
 
a.     Login/ gebruik Website
Op je account slaan we de volgende gegevens op: e-mailadres en wachtwoord. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.
 
b.    Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de
privacy-instellingen op je social media-account.
 
Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social
media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de
aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze
gegevensuitwisseling.
 
c.     Martkonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek.
Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken
deze statistische gegevens anoniem voor onder meer het verder brengen van het platform FamFam. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.
 
d.    Voltooien transactie
Je bankrekeninggegevens gebruiken we om – zodra jouw item is verkocht en geleverd en de koopprijs is betaald – de vraagprijs naar jouw bankrekening over te maken. 
 
e.     Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van jou:
naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.
 
 
 
f.      Nieuwsbrief
FamFam.nl biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een
doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een
onverwachtse manier door ons gebruikt.
 
Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies,
vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens
door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te
maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een
vergelijkbare technologie
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig
hebben
• Back-ups van de gegevens
 
Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze redelijkerwijs nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.
 
Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
 
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld een partij die de website onderhoudt of die de betalingen faciliteerd. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.
Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Online opslagservices,
betalingverwerkers. Facebook en Google. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van
de gegevens, en hulp bieden bij marketing. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de relevante wetgeving.
 
Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de
Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend
beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
 
Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de
browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je
apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat
later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let welop: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.
 
Wijziging van het privacy statement
Wij kunnen het privacy statement aanpassen. Als wij het privacy statement in belangrijke mate veranderen, zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met het nieuwe privacy statement. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als Gebruiker, raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.
 
Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende
rechten:
 
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In
geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij
enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op
jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer
hoef te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat
wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer
intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen
gegevens meer van jou verwerken.
 
Voor de uitoefening van bovenstaande rechten en/ of andere vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
 
Contact
FamFam
 Sabine Ottervanger
sabine@famfam.nl